Uživatelský panel Přihlášení Registrace

Rok 2017/2018

Plování těles | 9.11.2017

Plování těles - náhledová fotka kroužku

Ve čtvrtek jsme se nejprve snažili vytvořit loďku z kusu plastelíny, která převeze co nejtěžší náklad. Spojenými silami jsme postavili loďku, která dokáže převážet náklad hmotnější než 100 g. Poté jsme se přesunuli na přednášku Od katodových paprsků do nitra atomu, kterou v rámci cyklu Přednášky z moderní fyziky ( http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/PMF/ ) přednesl doc. Daniš. Během přednášky nám byla přiblížena historie poznávání atomu a jeho struktury.


Vztlaková síla | 2.11.2017

Vztlaková síla - náhledová fotka kroužku

Během kroužku jsme nejdříve pomocí Archimédova válce vyzkoušeli, jak veliká je vztlaková síla kapaliny působící na ponořené těleso. Potom jsme si vytvořili jednoduchého karteziánka.


Plování těles | 19.10.2017

Plování těles - náhledová fotka kroužku

Během kroužku jsme se zabývali vztlakovou silou působící na těleso, mimo jiné jsme se mohli přesvědčit, že i vzduch působí na tělesa vztlakovou silou a nejenom to.


Padání těles II. | 12.10.2017

Padání těles II. - náhledová fotka kroužku

Během tohoto kroužku, jsme se nejprve seznámili s novým přístrojem - sonarem. Naučili jsme se s ním měřit. A potom jsme s jeho pomocí ověřili, přesnost měření z minulého kroužku.


Padání těles | 5.10.2017

Padání těles - náhledová fotka kroužku

Na letošním prvním kroužku jsme se věnovali padání těles, nejprve jsme si vyrobili z papíru pokusné misky. Při dalším bádání jsme měřili dobu jejich pádu z určité výšky a následně jsme zkoumali, jak se změní doba pádu v závislosti na jejich hmotnosti.