Uživatelský panel Přihlášení Registrace

Plování těles | 9.11.2017

Ve čtvrtek jsme se nejprve snažili vytvořit loďku z kusu plastelíny, která převeze co nejtěžší náklad. Spojenými silami jsme postavili loďku, která dokáže převážet náklad hmotnější než 100 g. Poté jsme se přesunuli na přednášku Od katodových paprsků do nitra atomu, kterou v rámci cyklu Přednášky z moderní fyziky ( http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/PMF/ ) přednesl doc. Daniš. Během přednášky nám byla přiblížena historie poznávání atomu a jeho struktury.


bez popisu
bez popisu