Uživatelský panel Přihlášení Registrace

kroužek ve školním roce 20/21 | 1.10.2020

Ve školním roce 2020/2021 probíhal Kroužek fyziky většinou distančně, ale několikrát jsme se viděli naživo.
Zde je souhrn aktivit, které proběhly:
1. kroužek: film Den s částicemi (A Day with Particles),
     odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=e0Lv2GrsXig&feature=youtu.be> .
2. kroužek: fyzická návštěva Národního technického muzea  (http://www.ntm.cz/).
3. kroužek: články, které se zabývají souvislostmi COVIDu s fyzikou a matematikou,
    COVID a fyzika: https://www.matfyz.cz/clanky/jak-pandemie-koronaviru-ztezuje-predpoved-pocasi>
    COVID a matematika: https://www.matfyz.cz/clanky/matematika-koronaviru-exponencialni-rust-a-cislo-r>
    https://www.matfyz.cz/clanky/matematika-koronaviru-exponenciala-vs-logisticka-krivka>
4. kroužek: seminář Filosofické problémy fyziky, ze kterého jsou na http://utf.mff.cuni.cz/seminare/filos.pl> dostupná videa
    přednášek, tentokrát nás zajímá přednáška Nobelova cena 2020 za černé díry  ze 22. října 2021.
5. kroužek:  články na: https://www.matfyz.cz/clanky> .
6. kroužek:  web Akademie věd České republiky http://www.avcr.cz/cs/pro-verejnost/>.
7. kroužek: online přednášky  v rámci Týdne vědy a techniky https://www.tydenvedy.cz/program/#c=0&z=2
    přednáška z geofyziky: https://www.tydenvedy.cz/program/akce?id=3246&a=system-casneho-varovani-pred-zemetresenim-slozita-cesta-jednoducheho-konceptu>
    přednáška o fyzicích v boji s covidem-19: https://www.tydenvedy.cz/program/akce?id=3179&a=fyzici-v-boji-proti-covid-19>.
8. kroužek: přednáška s názvem LHC: největší urychlovač všech dob, kterou přednesli prof. R. Leitner, a doc. J. Dolejší v roce
    2013, v rámci Přednášek z moderní fyziky, zároveň se jedná o vůbec první přednášku, která byla v rámci cyklu zaznamenána:
    Videozáznam: http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/PMF/Pmf13.htm
    Prezentace k přednášce: http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/prezentacePMF2013/Leitner_PMF_2013.ppt>
9.kroužek: přednáška prof. R. Leitnera o částicové fyzice s názvem Minulost, současnost a budoucnost částicové fyziky, kterou
    přednesl 12. 11. 2020 opět v rámci Přednášek z moderní fyziky.
    Záznam přednášky: https://youtu.be/KN9mXtQidX0>
10. kroužek: přednáška z cyklu Přednášky z moderní fyziky, Dar přítele Röntgena, kterou 26. 10. 2017 přednesl doc. S. Daniš.
    Záznam přednášky: https://www.youtube.com/watch?v=Eq8EvIQUohI&feature=youtu.be>
    A připomínáme FYZIKÁLNY ADVENTNÝ KALENDÁR na https://www.youtube.com/channel/UCl8UbRj2wQpdDuQHqGmwrjg>
11. kroužek: prezenční Fyzikální procházka Prahou, konkrétně Starým Městem.
12. kroužek: